Home » Om WN

Om WN

Walking Network er et energifuldt innovations- og relationskoncept udviklet af virksomheden Skal Vil & Kan i 2013.

Effektivt og enkelt

Alle kan gå med i Walking Network – og alle vil opleve at kunne bidrage.
Konceptet er effektivt og enkelt – og samtidig helt unikt med sin

  • karakteristiske rammesætning
  • faciliterede gåtur med intensive én til én dialoger
  • afrundende opsamling og refleksion i plenum

Udbyttet er høj energi, videndeling, nytænkning på tværs, forankring af værdier, fælles læring, ny referenceramme, sammenhængskraft etc.

Walking Network kan anvendes på alle niveauer i organisationen og fungerer både som event på personaledagen, som metode til fælles kompetenceløft og som proceselement på workshops.

Walking Network vil, som startskud til fx projekter, organisationsændringer eller personaledagen, sikre det første, vigtige og fælles, skridt i den rigtige retning.

Walking Network gik her

Siden 2013 er konceptet blevet anvendt af virksomheder, kommuner og organisationer som bl.a.:

  • energibooster på dagsmøder (WN Event)
  • netværks og videndelings metode på konferencer (WN Event)
  • kick-off på naturprojekter med mange forskellige interessenter (WN Workshop)
  • mødeform for sundhedspersonale (WN Event)
  • icebreaker i mødet mellem forskellige kulturer (WN Poweroplæg)

Konceptet er endvidere anvendt ifm. etablering af åbne, gratis netværksgrupper rundt om i landet, på frivillig basis.