Home » WN Poweroplæg

WN Poweroplæg

Scenen sættes med et praksisnært poweroplæg indenfor det valgte tema og efterfølges af Walking Network. Herved sikres, at der i fællesskab reflekteres over ny viden og eksisterende erfaringer.

      Udbytte WN Poweroplæg

 • Fælles læring, videndeling med høj faglighed og en ny referenceramme.
  Sparring, forankring og fælles fodslag.

      Vælg WN Poweroplæg

 • Når visionen skal forankres og omsættes til adfærd – i dialog med kolleger
 • På team- og afdelingsmødet når målet er fælles læring og – fodslag!
 • Når idéudvikling kræver passende forstyrrelser og højt til loftet

Hvad kræver WN Poweroplæg

 • valg af tema fx innovation, ledelse af frivillige, relationer, netværk eller noget helt femte
 • mellem 4 og 100+ deltagere
 • mellem 60 – 90 minutter inkl. poweroplæg, rammesætning og opsamling
 • et nærliggende, lille grønt område (park, fodboldbane, sø eller lignenede)
  (Virksomhedens eget nærområde kan sagtens fungere hvis blot der er begrænset trafik og få lysreguleringer)
 • et (helst udendørs) samlingssted hvor poweroplægget kan gives og facilitator kan sætte rammen og samle op i plenum efter gåturen