Home » WN Workshop

WN Workshop

En veltilrettelagt workshop med Walking Network som strategisk proceselement, sikrer bred, aktiv og visionær deltagelse.

       Udbytte WN Workshop

 • Stort ejerskab til output, kreativ samtænkning og god forankring af beslutninger.

       Vælg WN Workshop

 • Når projekter med stor mangfoldighed og modsatrettede interesser skal godt fra start
 • Når et tværorganisatorisk samarbejde skal igangsættes
 • Når fusionerede afdelingen skal finde mål og retning

Hvad kræver WN Workshop

 • et veldefineret mål for workshoppen
 • mellem 4 og 24 deltagere
 • mellem 120 – 240 minutter inkl. oplæg, rammesætning,opsamling og workshop
 • et nærliggende, lille grønt område (park, fodboldbane, sø eller lignenede)
  (Virksomhedens eget nærområde kan sagtens fungere hvis blot der er begrænset trafik og få lysreguleringer)
 • et (helst udendørs) samlingssted hvor oplægget til dagens workshop kan gives og facilitator kan sætte rammen og samle op i plenum efter gåturen
 • et mødelokale med bordopstilling i mindre grupper (4-6 personer)
  (Udeareal kan fungere fint hvis vejret tillader det)
 • tavle, tuscher, papir mm
 • forplejning